O mne

O mne

g-ldml_-172x300

Žijem a tvorím v Trenčíne. Po dlhom období materských dovoleniek nachádzam svoju identitu v tvorbe novodrevných odevov. Tieto odevy sú inšpirované pôvodnou  a krojovou tvorbou, či už v strihu alebo výzdobe. Spájajú v sebe potreby súčasného človeka s odkazom zanechanom našimi predkami vo svojich krojoch a predmetoch bežnej spotreby.

Odev je pre každého človeka záležitosťou jeho osobného prejavu. Spája s vonkajším svetom aj chráni pred nepriaznivými vplyvmi. V zachovaných dobových odevoch môžeme nachádzať mnohé prvky, ktoré potvrdzujú, že človek chápal svoj odev prvotne ako duchovnú záležitosť. Dával svetu cez svoj odev dosiahnutý stav uvedomenia, sily, rozvoja vlastného ducha. Či už cez kožušinu premoženého zvieraťa alebo vyšitú košeľu alebo vybíjaný opasok, podperený širák.

Pomenovanie novodrevný koreňoslovne vychádza zo slovných koreňov nov a drev. Nov sa vzťahuje k novému, novej sile. Drev k drevenému, drevnému aj dávnemu. V novodrevnej odevnej tvorbe ide o napojenie sa na odkaz našich predkov, ktorý nám zanechali vo svojom odeve skrz rôzne zdobenie, strih, funkčnosť, materiál. Skrz svoj vzťah k odevu ako výraznej súčasti osobného prejavu jednotlivca a jeho miestnej a rodovej príslušnosti. V minulosti, keď si človek odev zhotovoval z vlastnoručne dopestovaných a dochovaných surovín, mal k odevu nepomerne väčšiu úctu, ako je tomu dnes, v čase rôznych rýchlo sa meniacich módnych vplyvov. Okrem vynaloženého úsilia dával do tvorby odevu aj svoju dušu. Svoju tvorivú schopnosť, ktorou zachytával jemné vlnenia z iných úrovní. Táto sa prejavovala v používaní symbolického jazyka pri dekorovaní odevov i predmetov bežnej spotreby. Dekorovanie nebolo na úkor praktického využitia. Práve naopak, podporovalo a udržiavalo v človeku dobrý vzťah, cit k používanému predmetu. Takýto ladný vzťah k osobným predmetom aj k odevom ospieval v mnohých piesňach a povestiach.

Pre záujemcov, ktorí si chcú vlastnoručne zhotoviť novodrevný odev , usporadúvam tvorivé dielne.

Ľudmila Kacejová