logo iii

Kultúra ako taká sa definuje  ako „komplex špecifických duchovných, materiálnych, intelektuálnych a emocionálnych čŕt spoločnosti alebo sociálnej skupiny, ktorý zahŕňa spolu s umením a literatúrou aj spoločný spôsob života, životný štýl, hodnotový systém, tradície a vieru“.

  Pojem novodrevná je novotvar a vznikol spojením slovného koreňa nov a drev. Tieto korene v slovenčine súvisia s novom, novým, začiatkom a  s drevom, drevným, dávnym. Letokruhy na strome, v dreve zaznamenávajú životné obdobia stromu aj okolia, v ktorom rastie. Stromy sú svedkami doby a mnohé žijú už stáročia. Novodrevná kultúra je kultúra čerpajúca z našich dochovaných kultúrno – historických prameňov a hľadajúca si spôsob a miesto v súčasnom živote spoločnosti.

V novodrevnej kultúre ide o napojenie sa na živu nášho  SLOVENSKÉHO RODOSTROMU

  o návrat

k Zemi  –  v ktorej korení

k Slnku  –  ku ktorému vystiera konáre

k Vode  –  ktorá ním preteká

k Vzduchu  –  ktorý roznáša vôňu jeho kvetov do sveta